Huset och gården

Trollstugan har trevliga och väl anpassade lokaler för förskolans verksamhet, köket är husets kärna och här finns eget tillagningskök och matplatser runt köksborden.

Varje avdelning på Trollstugan har tillgång till ett stort samlingsrum samt ett antal mindre rum som är inredda för förskolans olika verksamheter. Rummen anpassas kontinuerligt utifrån barngruppernas behov och intressen.

Den lummiga trädgården används flitigt och är indelad i tre avskilda gårdar – En stor gemensam gård och två lite mindre varav en är anpassad för de minsta barnen och en är anpassad för de stora barnen.

I trädgården finns fruktträd, bärbuskar och trädgårdsland som används i den pedagogiska verksamheten. Det finns också stort utrymme för fri lek, asfalterade vägar för cykling och bollspel, gungor och sandlådor samt en stor rutschkana. På vintern kan barnen åka pulka eller madrass på en liten kulle. Det finns även bord och bänkar, så att alla kan äta utomhus.

Föreningen hyr lokalerna av det kommunala fastighetsbolaget Sandvikenhus. Föräldrarna och hyresvärden delar ansvaret för lokalerna och utomhusmiljön.

Bland annat sköter Sandvikenhus snöskottning och större reparationer i lokalen, medan föräldrarna sköter mindre omfattande service som till exempel inoljning av träramper och uteplats samt löv- och gräskrattning. Föräldrarna, tillsammans med personalen, ansvarar för all inredning och allt pedagogiskt material. Städning ligger främst på personalens ansvar, men föräldrarna genomför en storstädning varje termin.