Verksamhet och pedagogik

Föräldrakooperativet Trollstugan är ett väl fungerande föräldrakooperativ som snart funnits i 30 år. Vi följer skollagen och arbetar efter läroplanen. Varje år arbetar vi också fram nya mål till vår egen arbetsplan den utarbetas så att den passar just den barngrupp vi har för tillfället. Det är personal som styr och leder det pedagogiska arbetet.

Hos oss lägger vi stort fokus på värdegrundsarbetet. Att vara närvarande och lyhörda pedagoger är ett MÅSTE hos oss. Vi vill att barnen ska utvecklas till omsorgsfulla och omtänksamma individer vilket de får med sig genom att bli sedda, bekräftade och lyssnade till. Att känna sig välkommen och trygg ser vi som en förutsättning för att utvecklas och lära.

En vanlig dag på Trollstugan

  • Frukost 7:00-8:00
  • Samling 9:00
  • Utelek/planerad aktivitet
  • Lunch 11:15-12:00
  • Läs och sovvila
  • Planerad eller fri aktivitet
  • Mellanmål 14:00-14.30
  • Utelek

Lek är viktigt och utvecklande. Barnen tränar sin självständighet, problemlösning, utvecklar sin förmåga att samarbeta och får en chans att bearbeta händelser och upplevelser. Vi vill ge leken utrymme både utomhus och inomhus.

Språk Barnen ges möjlighet att utveckla sitt språk för att kunna kommunicera, lösa problem och konflikter och uttrycka sina tankar och åsikter. Det tränar vi bland annat genom sång, musik, rim och ramsor som utvecklar språket på ett lustfyllt sätt. Vi vill också väcka barnens intresse för det skrivna språket detta sker bland annat genom att läsa böcker och att kontinuerligt besöka Kulturcentrum och biblioteket.

Matematik och teknik Vi vill synliggöra och använda matematik och teknik i vardagliga och meningsfulla sammanhang så att grunden för ett livslångt lärande läggs. Matematik är inte bara siffror och räknande utan i lika hög grad sådant som att urskilja och benämna likheter/olikheter, upptäcka mönster, uppskatta mängd och avstånd. I allt vi gör från att pussla, bygga, skapa med lera, använda bestick, påklädningens många moment och mycket mer använder vi olika tekniker.

Natur och miljö Vår förskolegård är en rolig och stimulerande plats med bland annat lekstuga, gungor, rutschkana och cyklar. Vi har nära till skogen som vi ofta besöker. Med de äldsta barnen har vi regelbundna utflykter till platser runtomkring Sandviken, exempelvis Högbo eller Kungsgården.

Inskolningen är en viktig period för både barn och föräldrar. Första dagen gör ansvarig pedagog hembesök i barnets hemmiljö för att lära känna barnet och familjen lite bättre. Därefter påbörjas en föräldraaktiv inskolningen där du som förälder är med under dagarna tills det är dags att börja lämna över. Detta följs upp av ett inskolningssamtal.