En kort introduktion

Trollstugans föräldrakooperativa förskola präglas av värme,
gemenskap och ett personligt bemötande.
Alla är viktiga för verksamheten:
Barnen, personalen och föräldrarna som tar del i vardagen och bidrar till helheten.

Förskolan ligger centralt i Sandviken.
Det är en liten verksamhet med två avdelningar och i dagsläget cirka 28 barn.
Alla barn i gruppen ses och välkomnas för den de är.

Det pedagogiska arbetet löper som en röd tråd genom verksamheten.
Vi arbetar för att hjälpa varje barn att utvecklas utifrån sitt behov och personlighet.

Eftersom Trollstugan är ett föräldrakooperativ ges unika möjligheter för alla föräldrar att vara delaktiga och påverka sitt barns vardag.

Trollstugans föräldrakooperativ ligger i centrala Sandviken och har funnits i drygt 25 år.
Vi har två avdelningar:
Lilltrollen för de mindre barnen.
Stortrollen för de större.
Det är ett nära samarbete mellan avdelningarna där alla känner varandra.

Vår personal är engagerad, kunnig, och ger barnen en intressant och stimulerande tid på förskolan.
Det finns gott om tid till pedagogiskt arbete med barnen.
Vi strävar efter att servera en hälsosam mat och därmed bidra till att utveckla sunda matvanor hos barnen.
Vi har eget kök där vi lagar vår egen mat.
Som allt annat inkluderas maten i det pedagogiska arbetet.

Förskolan bedrivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrarna är delaktiga i verksamheten.
Det pedagogiska arbetet drivs dock av anställd personal.

Gemenskapen stärks ytterligare av aktiviteter som till exempel utflykter, sammankomster och festligheter.