Förälder och föreningen

När ditt barn blivit antaget och ni har accepterat platsen hos oss kommer båda föräldrarna, eller vårdnadshavarna, att väljas in som medlemmar i Trollstugans Föräldrakooperativs Ekonomiska Förening.

Föräldrarna får en unik möjlighet att:

 • påverka och delta i verksamheten
 • få insyn i sitt barns vardag
 • lära känna sitt barns nya vänner och deras familjer

Av dig som förälder förväntas att:

 • du närvarar och deltar i medlemsmöten och årsmöte
 • du arbetar i verksamheten, så kallat turtagande (ca: 5 pass á 3-4 timmar per termin/familj)
 • du deltar vid ute- respektive innestäd, en gång per termin
 • du är engagerad i någon av våra ansvarsgrupper (fixar-, antagnings- och marknadsförings-, engagemangs-, kommunikations- eller matgrupp)
 • om du blir tillfrågad antar du ett styrelseuppdrag någon gång under barnets förskoletid.

Vi gör också mycket annat roligt tillsammans och föreningen arrangerar diverse frivilliga sociala aktiviteter som till exempel:

 • gemensam kick-off vid höstterminens start
 • luciafirande för hela familjen, släkt och vänner
 • fester och utflykter

För barnets vistelse betalas förskoleavgift i enlighet med kommunens taxor. Förskolans verksamhet finansieras av kommunala bidrag.